پشت دری


پشت دری

ساده و صمیمی

این مدل یکی از بهترین انتخابها برای پنجره‌‌های کوچک و آشپزخانه است. همچنین این پرده‌ها برای پوشش درها و پنجره‌هایی که به سمت داخل باز می‌شوند بسیار مناسب است. این مدل یکی از بهترین انتخابها برای پنجره‌های کوچک و آشپزخانه است. برای سفارش مدل پشت‌دری این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب