شالی

این شید در حالت افتاده بدون چین دیده می‌شود و قسمت پایین آن به صورت یک منحنی قرار می‌گیرد. در مدل شالی امکان قرار گرفتن دو  شید کنار هم وجود ندارد. به خاطر داشته باشید که انواع شید بیشتر مناسب پنجره‌های کشویی و یا به بیرون باز شو است. برای سفارش پرده با مدل شید شالی این قسمت را دنبال کنید.