مطبق

این شید در حالت افتاده نیز دارای پیلی‌های تا خورده به روی هم می‌باشد. به خاطر داشته باشید که انواع شید بیشتر مناسب پنجره‌های کشویی و یا به بیرون باز شو است. برای سفارش پرده با مدل شید مطبق این قسمت را دنبال کنید.