پیلی بندی

در این مدل پرده به جای گیره توسط حلقه‌هایی که از پارچه درست شده به چوب پرده وصل می‌شود. برای سفارش پرده با مدل پیلی بندی این قسمت را دنبال کنید.