پیلی

این مدل در خلق نمایی منظم و آراسته به شما کمک می‌کند و بیشتر برای پرده‌هایی توصیه می‌شود که کمتر باز و بسته می‌شوند.برای سفارش پرده با مدل پیلی این قسمت را دنبال کنید.