لیفه

در این مدل میله پرده داخل لیفه بالای پرده قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود و نمای چین داری برای پنجره شما ایجاد می‌کند. این مدل بیشتر مناسب اتاق خواب می‌باشد.