چین سوزنی

این مدل با ایجاد چین‌های یک اندازه و هم شکل در عرض پرده، ظاهری ساده و زیبا به پنجره شما می‌بخشد. برای سفارش پرده با مدل چین سورنی این قسمت را دنبال کنید.