آستری

این مدل پرده به منظور کنترل نور، دید داخل منزل و یا افزایش زیبایی پرده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع آستری در یک ریل مجزا زیر پرده اصلی نصب می‌شود. برای سفارش پرده آستری این قسمت را دنبال کنید.