دراپه


چین سوزنی

این مدل با ایجاد چین‌های یک اندازه و هم شکل در عرض پرده، ظاهری ساده و زیبا به پنجره شما می‌بخشد. برای سفارش پرده با مدل چین سورنی این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

پانچ

در این مدل ریل پرده از داخل حلقه‌هایی که در عرض پارچه پانچ شده است، عبور می‌کند و ظاهری مدرن و خاص به پنجره شما می‌بخشد. برای سفارش پرده با مدل پانچ این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

پیلی

این مدل در خلق نمایی منظم و آراسته به شما کمک می‌کند و بیشتر برای پرده‌هایی توصیه می‌شود که کمتر باز و بسته می‌شوند.برای سفارش پرده با مدل پیلی این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

پیلی بندی

در این مدل پرده به جای گیره توسط حلقه‌هایی که از پارچه درست شده به چوب پرده وصل می‌شود. برای سفارش پرده با مدل پیلی بندی این قسمت را دنبال کنید.  

 

انتخاب

نوارگل

برای انتخاب پرده با مدل نوارگل این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

لیفه

در این مدل میله پرده داخل لیفه بالای پرده قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود و نمای چین داری برای پنجره شما ایجاد می‌کند. این مدل بیشتر مناسب اتاق خواب می‌باشد.

انتخاب

آستری

این مدل پرده به منظور کنترل نور، دید داخل منزل و یا افزایش زیبایی پرده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع آستری در یک ریل مجزا زیر پرده اصلی نصب می‌شود. برای سفارش پرده آستری این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب