تلفن ثابت: 02122507951
موبایل: 09121903154 | 09354112253
ایمیل: hogar.deco.co@gmail.com
نشانی: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، کوچه شهید حمید صالحی، پلاک ۲۰